Saab JA-37 Viggen "7-26" Flottilj 7 (Svenska Flygvapnet).
*39*