Saab JA-37 Viggen "7-23" Flottilj 7 (Svenska Flygvapnet).
*37*