Saab JA-37 Viggen "7-25" Flottilj 7 (Svenska Flygvapnet).
*62*